Văn hoá tâm linh

Lắng tâm lặng đứng bên đời, nhìn mây xa xót phận người đục trong!

Gốc bền là đạo của cây!
Đức là cội Phúc, Đắm say cội buồn
Bình minh sẵn dấu hoàng hôn
Người ba năm dại cũng khôn một giờ!

Ông trời cất nắng trong mưa
Người gieo thiện – ác… Quả chưa thấy gì!
Tham là căn của Sân Si
Tình – Danh – Lợi‘ rải bùa mê khắp đời.

Đức là cội Phúc, Đắm say cội buồn. (Ảnh: YouTube)

Đa mang ắt phải luân hồi
Nợ chưa trả sạch…đừng đòi thăng thiên!
Nhân sinh là chốn đảo điên
Trần gian thành biển bởi phiền luỵ rơi

Lắng tâm lặng đứng bên đời
Nhìn mây, xa xót phận người đục trong!
Mải mê vinh nhục xanh hồng
Xuôi tay còn cõng một thân nghiệp dày!

Lắng tâm lặng đứng bên đời. Nhìn mây, xa xót phận người đục trong! (Ảnh: minghui.org)

Phật từ bi… Vẫn chìa tay!
‘Pháp Luân Đại Pháp’ truyền ngay cõi người!

Hồi Tâm

 

Có hay chăng chuyện con người thế gian tu thành Thần Tiên?

Nền văn hoá truyền thống phương Đông là một nền văn hoá Thần truyền. Xuyên suốt lịch sử mấy nghìn năm, những câu chuyện con người thế gian tu luyện đắc Đạo thành Thần không phải là hiếm…

Thời hiện đại, do ảnh hưởng của thuyết vô Thần, nhiều người đã coi chúng như là ‘thần thoại’ do người xưa hư cấu nên. Là thật hay là hư, nên tin hay không tin, xin tuỳ mỗi người định đoạt. Chỉ xin kể ra vài câu chuyện được ghi chép lại rõ ràng trong các thư tịch cổ kể về người sống trong thế tục vẫn có thể tu thành Thần Tiên, hy vọng cùng những người hữu duyên chiêm nghiệm.

Hiên Viên Hoàng Đế lê bước bằng đầu gối cầu Đạo

Theo Thần Tiên truyện do học giả Cát Hồng đời Tấn biên soạn, Hiên Viên Hoàng Đế sau khi chiến thắng Xi Vưu, thống nhất thiên hạ thì nghe nói ở núi Không Động có Tiên nhân Quảng Thành Tử, bèn tìm đến bái sư học Đạo. Ông cùng đoàn văn võ bá quan và cung nữ đến dưới chân núi Không Động. Hoàng Đế cho đốt cỏ thơm và lệnh cho các quần thần và cung nữ cùng múa hát.

Quảng Thành Tử hiện thân ra ở trên đám mây, nói với Hoàng Đế một câu đầy ẩn ý rằng: “Người trị vì thiên hạ kia, chưa nhìn thấy mây mà lại muốn mưa xuống, chưa đến mùa thu thì đã muốn lá vàng rơi, như vậy làm sao có thể bàn đến Đạo được?”. Nói xong, hất cái phất trần lên, Quảng Thành Tử ẩn vào trong đám mây biến mất.

Hoàng Đế trở về, suy nghĩ lại lời nói của Quảng Thành Tử. Ông chăm chỉ việc triều chính, lo nước lo dân, tuyển chọn hiền thần theo khả năng đặt vào đúng trách nhiệm, dùng cả văn trị và võ trị, làm nên một sự nghiệp vĩ đại. Ông giao cho các quan sáng tạo chữ viết, cách nuôi tằm, phát triển giao thông bằng xe ngựa và tàu bè, lại khuyến khích mở mang âm luật, y học, toán số và nghi lễ…

Khoảng sáu mươi năm trôi qua, Hoàng Đế lúc đó đã trăm tuổi, ông quyết định một mình lặng lẽ lên núi Không Động lần nữa để bái sư học Đạo. Lúc này Hoàng Đế đã học được cung cách khiêm tốn, trên đường đi gặp Tiên nhân Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử chỉ dẫn cho Hoàng Đế rằng: “Tiên và phàm là không có biên giới, chỉ phân biệt ở trong tâm, nếu không quản ngại lê bước trên đầu gối, thì lòng thành đó sẽ mở ra cả trăm cửa”.

Trên đường đi, Hoàng Đế không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này. Đến khi đôi giầy của ông đã mòn quẹt rách rưới, và bàn chân đau đến độ không thể đi bộ nổi nữa, ông đột nhiên tỉnh ngộ, quyết tâm đi tới núi Không Động bằng đầu gối. Đá và cát sỏi giống như dao cắt, cứa đầu gối của ông đến chảy máu. Máu của ông nhuộm đỏ cả đá trên đường đi.

Quảng Thành Tử đã sớm biết sự việc Hoàng Đế lại đến cầu Đạo. Lòng thành và ý chí kiên trì của Hoàng Đế đã làm Tiên Ông cảm động. Lúc Hoàng Đế bò đến dưới chân núi Không Động, Quảng Thành Tử lập tức phái một con rồng vàng xuống chở ông lên núi.

Sau đó, Quảng Thành Tử đã truyền Đạo cho Hoàng Đế. Khi Hoàng Đế trở về nước, cứ y theo con đường mà Tiên ông Quảng Thành Tử dạy bảo, yên lặng tu dưỡng thân tâm. Vào năm Hoàng Đế được 120 tuổi thì ông cưỡi rồng bay lên trời, bạch nhật phi thăng.

Thanh tâm quả dục vừa lo việc quốc sự vẫn có thể thành Đạo

Theo Thái Bình Quảng Ký (1) do nhóm 20 danh sĩ thời Tống biên soạn, sau khi con trai Khoái Vương là Yên Chiêu Vương kế vị, ông cực kỳ yêu thích Đạo thuật tu luyện thành Tiên. Trong triều đình có một đại thần tên là Cam Nhu vốn là một Tiên nhân. Cam Nhu thường kể cho Yên Chiêu Vương về chuyện ông lên núi Côn Luân tu Đạo và nói với vua rằng chỉ cần trừ bỏ những tư dục trong tâm, không tiếp xúc nữ sắc và vui thú, thanh tâm quả dục thì có thể đắc Đạo.

Yên Chiêu Vương chiểu theo yêu cầu của Cam Nhu thực hành đã được rất lâu rồi. Một lần, Tiên nhân Cốc Tương Tử cưỡi tường vân đến cung điện của Yên Chiêu Vương và nói với vua rằng:

“Tây Vương Mẫu sắp giáng lâm, Bà muốn xem tình hình tu Đạo của vua, chỉ cho vua quyết khiếu tu luyện”.

Một năm sau, Tây Vương Mẫu quả nhiên giáng lâm, cùng Yên Chiêu Vương du ngoạn ở Toại Lâm, đồng thời nói cho vua biết phương pháp mà Viêm Đế khoan gỗ lấy lửa.

Hôm đó đến nửa đêm, nhựa cây quế được đốt lên dùng để chiếu sáng. Đúng lúc đó, đột nhiên có rất nhiều thiêu thân miệng ngậm đốm lửa tập trung ở trong cung của Yên Chiêu Vương, trong chốc lát những đốm lửa này biến thành những viên sa châu hình tròn. Yên Chiêu Vương liền xâu chúng lại thành chuỗi ngọc đeo. Khi Yên Chiêu Vương leo lên một cái đài cao gần với mặt trời nhất, vua được chim Thần ngậm một viên bảo châu đến cho. Viên bảo châu này có thể khiến người ta tránh được mặt trời thiêu đốt.

Sau này, Tây Vương Mẫu lại giáng lâm 3 lần xuống cung điện của Yên Chiêu Vương. Yên Chiêu Vương bận tấn công thành trì, chiếm đất đai, xử lý quốc sự, do đó đã không tuân theo lời chỉ bảo của Cam Nhu năm xưa là tĩnh tâm tu luyện. Thế là Tây Vương Mẫu từ đó không còn đến nữa.

Nhưng sau này Cam Nhu đã nói như thế này: “Món ăn trong tiệc rượu của Tây Vương Mẫu không phải là thứ có được ở thế gian, những ngọc tửu kim dịch đó đều là cần hàng vạn năm để ủ rượu, là để cho các Thần Tiên dùng. Yên Chiêu Vương đã được ăn những món ăn đó thì tự nhiên sẽ đắc Đạo, chỉ cần để tâm tu luyện cao khiết, tự nhiên sẽ được trường sinh”.

Sau này Cam Nhu cũng bay lên trời ra đi. Tiếp theo, 33 năm sau Yên Chiêu Vương không bệnh mà chết. Sau khi ông chết, thân thể xương cốt vô cùng mềm mại, trên thân tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp hoàng cung. Sau khi Yêu Chiêu Vương chết, con trai ông là Huệ Vương làm quốc quân.

Các Thần Tiên cùng ở trên thế gian với vua Phục Hy

Cũng trong Thái Bình Quảng Ký có một câu chuyện khác: Hoàng An là người quận Đại, làm sai nha trong quận nha. Quan trên thấy ông hình dáng xấu xí nên để ông làm phu xe, cầm roi đánh ngựa. Nhưng ông thường giắt roi ngựa vào thắt lưng và khắc khổ đọc sách, đồng thời dùng ngón tay viết lên mặt đất để ghi nhớ. Một buổi tối, mảnh đất mà ông viết chữ đó bỗng nhiên biến thành một hồ nước. Đương thời, mọi người đều nói Hoàng An là một người chuyên cần đọc sách.

Khi Hoàng An 80 tuổi, mắt vẫn sắc sảo như thuở thanh niên. Ông thường xuyên ăn chu sa, toàn thân đều sáng, mùa đông ông cũng không cần mặc áo rét, ngồi trên lưng một con rùa lớn dài 3 thước, rộng 3 thước.

Có người hỏi ông rằng con rùa đã bao nhiêu tuổi. Hoàng An nói: “Thời viễn cổ vua Phục Hy sáng tạo ra lưới, bắt được con rùa này và tặng tôi. Giờ đây cái mai con rùa này đã bị tôi cưỡi lâu đến mức nó bằng phẳng rồi. Con vật này sợ ánh sáng của mặt trăng mặt trời, 2000 năm mới thò đầu ra một lần xem xét xung quanh. Từ khi tôi sinh ra tới nay thì con rùa này đã thò đầu ra 5 lần rồi”.

Hoàng An đi ra ngoài đều cõng con rùa này đi. Mọi người đều nói Hoàng An đã sống một vạn năm rồi.

Nguồn ảnh: Youtube

Kiến Thiện

Chú thích:

(1) Thái Bình Quảng Ký là bộ sách ghi chép những sự việc thực do nhóm danh sỹ 20 người đời Tống, đứng đầu là Lý Phưởng phụng mệnh Tống Thái Tông biên soạn. Bộ sách gồm 500 quyển, đề tài là những câu chuyện thực và câu chuyện trong kinh Đạo, kinh Phật. Bộ sách bắt đầu biên soạn năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 2 (năm 977), đến năm thứ 8 (983) thì hoàn thành. Do hoàn thành vào những năm Thái Bình Hưng Quốc đời Tống, được biên soạn đồng thời với bộ sách Thái Bình Ngự Lãm, nên được gọi là Thái Bình Quảng Ký.

 

 

 

 

 

 

 

Mối quan hệ giữa nhân tính và thần tính của người nghệ sĩ trong sự sáng tạo nghệ thuật

Các triều đại và các quốc gia cổ xưa được nhớ đến vì những kỳ công vĩ đại của họ trong nghệ thuật. Giáo sư Zhang Kunlun cho biết, điều này có được bởi nghệ thuật cổ đại đã thấm nhuần trong đó sự tôn kính đối với Thần, Phật, từ phẩm chất xuất phát từ tâm hồn người nghệ sĩ sáng tác.

Nếu một nghệ sĩ có những suy nghĩ rất trong sáng, họ có thể tạo ra một tác phẩm hay và có tác động tốt đến mọi người”, ông Zhang nói. “Nhưng ngày nay nghệ thuật đã bị lạc lối”. Zhang là một trong những nhà điêu khắc hoàn hảo nhất Trung Quốc đương đại. Ông từng là giám đốc của Viện Điêu khắc thuộc Viện Nghệ thuật Sơn Đông, chuyên về tranh sơn dầu và hội họa Trung Hoa, cũng như điêu khắc.

Giáo sư Zhang Kunlun chia sẻ trí huệ của mình về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và tâm linh. (Ảnh: Seth Holehouse / The Epoch Times)

Tầm nhìn của ông là khơi dậy lại sự thuần khiết mà là nguyên nhân chính khiến cho tài năng của các nghệ sĩ trong quá khứ phát triển nở rộ trong bộ môn nghệ thuật của họ.

“Các tác phẩm nghệ thuật có ảnh hưởng rất lớn đến nhân loại, và đối với cả cá nhân con người”, ông Zhang nói. “Nghệ thuật chính là tấm gương phản chiếu một xã hội, trong khi đó đạo đức là một chiếc la bàn để định hướng. Đạo đức của con người cũng có thể ảnh hưởng đến sự sáng tạo nghệ thuật”.

Giáo sư Zhang Kunlun giới thiệu tranh truyền thống Trung Hoa với bạn bè quốc tế trong một cuộc triển lãm. (Ảnh: minghui.org)

Nghệ thuật cần phải có quy luật và sự cân bằng của nó, có tỷ lệ phù hợp và cấu trúc tốt của cơ thể con người, và nó phải đẹp”, ông nói. “Nghệ thuật đích thực trước hết phải dựa trên một khái niệm tốt. Kỹ thuật thượng thừa đi theo sau, và bố cục tốt để hoàn thiện các yêu cầu cơ bản”.

Nhiều khái niệm được chọn ở các tác phẩm nghệ thuật cổ đại được dựa trên các cảnh tượng về Thần và Phật, trong khi sự tôn kính của các nghệ sĩ đối với vị thần của họ chính là động lực cho sự hoàn hảo của tác phẩm.

.Tác phẩm “Bức tường đỏ” của giáo sư Kunlun Zhang (Ảnh: artmajeur.com)

Tác phẩm “Bức tường đỏ” ghi lại trải nghiệm cá nhân và sự giằng xé nội tâm của nghệ sĩ, giáo sư Kunlun Zhang khi bị cầm tù, trải qua sự tra tấn về thể xác và tinh thần, bao gồm cả bị tẩy não. Hai ký tự tiếng Trung màu trắng có nghĩa là “bức hại”, viết trên bức tường màu đỏ, tượng trưng cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, biến nước này thành một nhà tù lớn. Vết nứt trên đỉnh tường chỉ ra rằng, nó dường như bất khả chiến bại, nhưng sự sụp đổ của nó đã bắt đầu.

Các tác phẩm nghệ thuật luôn toát lên ý nghĩa đằng sau chúng, Zhang nói: “Nhiều người không còn tin rằng những điều xấu sẽ tạo ra các kết quả xấu, còn những điều tốt đẹp sẽ tạo ra kết quả tốt đẹp”, ông nói. “Điều đó cũng đúng với nghệ thuật. Hiện nay mọi người không tin rằng có Thần và Phật tồn tại, vì vậy họ đã sáng tác bất cứ điều gì họ muốn”.

Gần 5 thế kỷ trước, Michelangelo đã dành cả đời ông để tạo ra những kiệt tác trong đó thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Mỗi nét vẽ dường như mang theo sự tôn trọng và khao khát thế giới thiên đàng của ông. Mỗi nét vẽ đều nhấn mạnh một tâm trí thánh thiện và thuần khiết, từ bỏ các chấp trước ràng buộc trần tục.

Bức “Chúa trời tạo ra Adam” do Michelangelo vẽ trên trần nhà nguyện Sistine (Ảnh: Wikipedia)

Các nhà sư cũng thường dành cả đời để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật kết nối họ với thần thánh, thể hiện sự tận tâm hoàn toàn đối với những khung cảnh thiên đường mà họ đang tạo ra. Zhang cũng làm như vậy với Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia mang lại cho ông trí tuệ bay bổng để làm sống lại cách thức làm nghệ thuật của người xưa trong thế giới hiện đại.

Giáo sư Kunlun Zhang với bức tranh “Bức tường đỏ” (Ảnh: Ximing/ The Epoch Times)

Xã hội loài người định ra các tiêu chuẩn, nhưng vũ trụ cũng có tiêu chuẩn riêng của nó áp đặt lên con người”, ông nói. “Ở đây tôi muốn giúp bảo tồn và thúc đẩy phần tốt nhất của nền văn minh nhân loại mà hòa hợp với vũ trụ – nghệ thuật thuần chính”.

Giáo sư Zhang Kunlun trong cuộc đời mình đã nhận được nhiều giải thưởng và tham gia nhiều triển lãm ở Trung Quốc và trên thế giới. Ông và các tác phẩm của ông được giới thiệu trong cuốn “Ai là ai trong thế giới này”, “Bách khoa toàn thư về các tác phẩm sưu tầm xuất sắc của điêu khắc thế giới từ Trung Quốc”, cùng nhiều ấn phẩm khác.

Theo theepochtimes.com

Hòa Bình biên dịch

 

 

Vật lý lượng tử phát hiện ra “cõi bên dưới”, hi vọng tìm thấy sự tồn tại của linh hồn

Trong khi nhiều nhà khoa học củng cố niềm tin của họ vào học thuyết duy vật và phủ nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh, Thần Phật, linh hồn, thì lại có rất nhiều nhà khoa học khác không ngần ngại khi bị nói là mê tín, đã tìm hiểu và chứng minh thế giới vô hình có tồn tại.

Khi khoa học hiện đại khám phá ra điều kỳ diệu của vật lý nguyên tử và vật lý lượng tử, giúp con người “thấy” được những hiện tượng hay sự vật chưa từng thấy bằng mắt thường trước đó, nhiều người đã tự hỏi linh hồn có thực sự tồn tại hay không và có khi nào quan điểm duy vật về vũ trụ là sai lầm. Thế kỷ 21 với sự ra đời của vật lý lượng tử đã mang con người đến rất gần với khám phá ra thế giới vô hình mà con người vẫn hoài nghi bao lâu nay.

Bác sĩ Duncan MacDougall và thí nghiệm xác minh sự tồn tại của linh hồn vào năm 1901. (Ảnh: wikimedia)

Thí nghiệm 21g và điện tử quang hợp

Từ đầu thế kỷ 20, một thí nghiệm khoa học đã được thực hiện để xác minh sự tồn tại của linh hồn là công trình do bác sĩ Duncan MacDougall, một bác sĩ phẫu thuật ở bang Massachusetts (Mỹ) tiến hành vào năm 1901. Ông chỉ đơn giản là đo khối lượng mất đi ở cơ thể người trước và sau thời điểm tử vong. MacDougall phát hiện ra những người đó trung bình đều bị giảm 21g trọng lượng cơ thể sau khi chết. Từ đó ông đưa ra kết luận rằng khối lượng bị mất ở cơ thể người vào thời điểm chết chính là linh hồn con người. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã giải thích hiện tượng sụt giảm trọng lượng này bằng các yếu tố sinh lý như đổ mồ hôi.

Bác sĩ Ducan và bài báo công bố nghiên cứu của mình. (Ảnh: wordpress.com)

Một nhân vật cũng khá tiếng tăm trong lĩnh vực nghiên cứu hiện đại về linh hồn là nhà vật lý người Nga Konstantin Korotkov. Ông đã sử dụng phương pháp chụp ảnh Kirlian, một kỹ thuật ảnh điện sinh học, được ứng dụng khá rộng rãi trong các nghiên cứu về bản chất của linh hồn. Trên thực tế, ông đã sửa đổi phương pháp trên theo cách tương tự và tạo ra một phiên bản khá tân tiến mà ông gọi là điện tử quang hợp (electrophotonics). Theo Korotkov, người ta có thể sử dụng kỹ thuật này để chụp ảnh linh hồn con người và hào quang xung quanh cơ thể người khi một người nào đó qua đời. Thật không may, hầu hết mọi người đã bác bỏ ý tưởng đó và thậm chí coi kỹ thuật này là lừa bịp. Tuy nhiên, Korotkov khẳng định có hơn 300 bác sĩ đã sử dụng thành công kỹ thuật của ông để phân tích sức khỏe bệnh nhân.

Tiến sĩ vật lý người Nga Konstantin Korotkov. (Ảnh: ET)

Vật lý lượng tử và linh hồn

Trong thế kỷ này, lĩnh vực khoa học có thể thu hút được nhiều sự quan tâm và suy đoán của con người về sự tồn tại của linh hồn chính là vật lý lượng tử. Có nhiều nhà vật lý tin rằng thế giới chúng ta đang ở chỉ là phần nhỏ bé của một bức tranh tổng thể lớn hơn rất nhiều. Khi một người chết đi, linh hồn họ rời khỏi thế giới vật chất này để du nhập vào một không gian khác trong vũ trụ mà con người chưa từng khám phá.

Theo lý thuyết vật lý lượng tử, để giải thích hiện tượng ý thức, linh hồn con người tồn trữ trong các vi ống nhỏ (microtubes) nằm sâu bên trong các tế bào não. Theo tiến sĩ Stuart Hameroff, giáo sư danh dự của khoa gây mê và tâm lý học đến từ Hoa Kỳ và ông Roger Penrose, nhà vật lý toán học của Đại học Oxford đến từ Anh Quốc: thông tin bên trong các vi ống chỉ hòa tan với vũ trụ khi con người qua đời. Nếu họ được cứu sống trở lại, thì thông tin lượng tử này sẽ quay trở lại những vi ống ban đầu. Tuy nhiên, nếu họ không hồi phục và chết luôn, thông tin lượng tử sẽ được giải phóng từ vi ống ra ngoài, đồng thời hiện hữu bên ngoài cơ thể người trong vũ trụ như một linh hồn vô định .

Nhiều nhà khoa học tin rằng linh hồn cũng sở hữu các đặc điểm giống như bất kỳ thực thể nào khác, mặc dù họ vẫn chưa tìm ra được mối liên hệ nào giữa linh hồn và vật chất.

Tiến sĩ Christian Hellwig thuộc Viện hóa lý sinh Max Planck (Institute for Biophysical Chemistry) ở Gottingen, Đức chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Express: “Những suy nghĩ, ý muốn, ý thức và cảm xúc của chúng ta mang các đặc điểm của linh hồn. Hiện chưa có bất kỳ sự tương tác trực tiếp nào giữa các lực cơ bản của khoa học tự nhiên mà chúng ta đã biết, chẳng hạn như trọng lực, từ trường … với dạng linh hồn này”.

Linh hồn cũng có những thuộc tính như các thực thể khác, nhưng chúng không tương tác với các chất trong thế giới vật chất mà loài người từng biết. (Ảnh: pixabay)

Ông cũng nhận xét các tính chất của linh hồn giống với các hiện tượng không thể giải thích được trong thế giới lượng tử.

Thuyết lượng tử chia thế giới quan thành hai phần – “một phần bên trên” nơi mà toán học có thể được sử dụng để giải thích hiện tượng vật lý, và “một phần bên dưới”, nơi mà dường như không thể áp dụng toán học hiện đại hay bất cứ tri thức nào của con người để lý giải các hiện tượng. Và nhiều nhà vật lý lượng tử đã đưa ra giả thuyết linh hồn có thể tồn tại ở “phần bên dưới”.

Quan điểm lượng tử về sự tồn tại của linh hồn cũng góp phần giải quyết một vấn đề lớn khác – vấn đề đạo đức. Xã hội ngày càng phát triển nhiều máy móc hiện đại, cơ khí hoá, càng làm con người tự biện minh cho những hành vi trái đạo đức của bản thân họ bằng cách không ngần ngại tuyên bố rằng: “ gien di truyền đã khiến tôi làm điều đó”, “cách tôi được nuôi dưỡng đã gây ra điều này” v.v., Nhưng khi khoa học thậm chí thừa nhận khả năng linh hồn thực sự tồn tại, khẳng định hành động phi đạo đức như vậy có thể có tác động lâu dài đối với linh hồn sẽ thiết lập cho xã hội một khuôn khổ đạo đức bền vững cần thiết.

Những “định luật” lạc hậu

Khoa học đã và đang tiếp tục khai sáng tâm trí con người cùng những định nghĩa mới hơn về những hiện tượng có thể giải thích được. Tuy nhiên, hiện nay có một điều đáng sợ là các thí nghiệm khoa học từ chối xem xét những sự vật hay hiện tượng không nằm trong phạm trù đã được khám phá. Đây là phương pháp nghiên cứu phản khoa học. Chúng ta cần nghiên cứu vượt ra ngoài những gì đã được định nghĩa và không nên run rẩy sợ hãi khi phát hiện ra các định lý toán học trước đây là sai hoặc có thể được kết luận logic hơn. Sau đó, khi có cái nhìn lạc quan hơn, chúng ta có thể khám phá ra những kiến ​​thức chưa ai biết và giúp khoa học trở nên hấp dẫn trở lại.

Có thể “những nghiên cứu” như vậy sẽ không nhận được giải thưởng hay sự công nhận nào. Nhưng chắc chắn đây sẽ là bước khởi đầu mạo hiểm mang lại những khám phá khoa học cấp tiến và cảm giác phiêu lưu trên hành trình tìm kiếm chân lý.

Phương Linh

 

 

Chính quyền Trung Quốc phá hủy hơn 5.900 đền thờ Thần Đất

Chính quyền thành phố Gaoyou, tỉnh Giang Tô gần đây đã ra lệnh phá hủy tất cả các đền thờ Thần Đất, với lý do là cải thiện “văn hóa tâm linh” và “chất lượng không khí”, theo The Epoch Times.

Tổng cộng, đã có 5.911 ngôi đền bị phá hủy trong tháng 2 và tháng 3. Trong tiếng Trung, Thần Đất được gọi là ‘Tudi Gong’.

Theo văn hóa dân gian Trung Quốc, trước khi được người dân tôn lên làm Thần Đất, ông là một quan chức thu thuế trong thời nhà Chu (510-314 trước công nguyên) tên là Zhang Fude.

Vị quan Zhang nổi tiếng là một quan chính trực, thường dùng tiền của mình để giúp người nghèo đóng thuế. Ông qua đời ở tuổi 102. Một gia đình nghèo ở Trung Quốc đã tôn thờ bức tranh vẽ chân dung ông, và kể từ đó gia đình họ bắt đầu trở nên khấm khá.

Câu chuyện lan truyền, và mọi người bắt đầu xây dựng đền thờ để thờ cúng ông, họ tin rằng ông đã trở thành một vị thần và mang lại may mắn cho con người. Từ đó, truyền thống thờ cúng Thần Đất đã lưu truyền ở cả Trung Quốc và Đài Loan.

Một người phụ nữ thắp nhang cầu nguyện trong một ngôi đền Trung Quốc trong lễ đón Tết Nguyên đán ở khu phố Tàu, Bangkok, Thái Lan hôm 4/2/2019. (Ảnh: Jorge Silva / Reuters)

Người dân Trung Quốc tin rằng Thần Đất sẽ bảo hộ những vùng đất có đặt đền thờ của ngài, nên nhiều nơi đã xây dựng những ngôi đền nhỏ bên đường hoặc giữa các mảnh đất trồng trọt.

Theo một bài báo đăng ngày 9/4 của truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, Pan Jianqi, người đứng đầu bộ phận tuyên truyền của thành phố Gaoyou, tỉnh Giang Tô, nói rằng, việc chính quyền thành phố phá hủy các đền thờ Thần Đất là để “thúc đẩy một nền văn hóa tinh thần mới” và xóa bỏ các đền thờ được xây dựng trái phép.

Zhang Meilan, phó quận trưởng quận Ganduo, thành phố Gaoyou phàn nàn, rằng những cây nhang mà mọi người đốt trong khi thờ tại những ngôi đền này thường khiến không khí xung quanh rất ngột ngạt. Zhang nói với Tân Hoa Xã rằng khi các đền thờ biến mất, chất lượng không khí đã được cải thiện.

Tờ báo Trung Quốc cũng đưa tin, những vùng đất hiện đã bị bỏ trống sau khi phá hủy các đền thờ sẽ được trồng cây hoặc xây dựng các công trình công cộng. Chính quyền Trung Quốc thường kiểm soát gắt gao các hoạt động tôn giáo.

Ví như, để Cơ Đốc giáo nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền, Trung Quốc sẽ bổ nhiệm các nhà lãnh đạo giáo hội, và thành lập các hiệp hội và nhà thờ Thiên chúa giáo được nhà nước phê chuẩn. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc sẽ phá hủy các nhà thờ ‘trái phép’ và ở một số nơi người dân bị cấm tổ chức lễ Giáng Sinh.

Chính quyền Trung Quốc cũng thường phá hủy các phong tục và truyền thống địa phương, như vào năm 2018, chính quyền nước này đã cấm chôn cất người chết theo phong cách truyền thống, chỉ cho phép hỏa táng người đã khuất.

Theo BBC, vào tháng 4/2018, chính quyền Trung Quốc đã phá hủy hơn 1.000 quan tài gỗ ở thành phố Shangrao, tỉnh Giang Tây.

Hàng trăm cỗ quan tài bị thu giữ, chất đống chờ thiêu hủy ở tỉnh Giang Tây vào năm 2018. (Ảnh: SCMP)

Trên Sina Weibo, nhiều “cư dân mạng” Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước việc phá hủy các đền thờ.

Một cư dân mạng với biệt danh “SIMONTONG2010”, ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã viết: “những ngôi đền Thần đất này chỉ đơn giản là sự hỗ trợ tinh thần cho những người nông dân muốn có một vụ mùa bội thu. Tại sao những ngôi đền này phải bị phá hủy?”.

Một cư dân mạng khác đến từ tỉnh Hải Nam viết: “hành động phá hủy những ngôi đền này là vi phạm quyền tự do tôn giáo. Nó cũng vi phạm hiến pháp của Trung Quốc”.

Băng Thanh

 

Thì ra con người trước khi chuyển sinh còn có những trạng thái khác nhau

Con người sau khi lìa đời, từ lúc vào cõi âm đến trước lúc chuyển sinh sẽ chịu sự phán xét của cõi âm, trong đó có rất nhiều trạng thái khác nhau.

Kỳ ngộ chùa hoang

Xưa có người họ Nhiếp. Một năm vào mùa đông dịp trước Tết, ông vào núi sâu viếng mộ trở về, do trời rét ngày ngắn, lúc này cả bầu trời âm u nặng nề, thời gian cũng đã khá muộn rồi. Bởi vì sợ trên núi có mối nguy cơ hổ vồ nên ông tất tưởi dốc hết sức chạy về phía trước.

Đúng lúc đang vội vã chạy thì bỗng nhiên ông nhìn thấy ở lưng chừng núi phía trước có ngôi chùa đổ nát. Thế là ông ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong miếu. Lúc này ngoài trời đã tối hoàn toàn rồi. Ông nghe thấy từ góc tường có người nói rằng: “Nơi này không phải chỗ con người ở, xin thí chủ mau đi đi cho”.

Ông cho rằng đó là hòa thượng nên vội vàng hỏi: “Bạch thầy, tại sao thầy lại ngồi ở nơi tối tăm như thế?”

Người kia trả lời: “Nhà Phật không nói dối, bản thân tôi là ma treo cổ chết, đang ở đây đợi chờ người thay”.

Ông Nhiếp nghe vậy vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy. Một lúc sau, cơn run rẩy giảm bớt, ông bèn đáp: “Chết bởi hổ không bằng chết bởi ma. Tôi ở cùng thầy một đêm”.

Ma nói: “Không đi cũng được. Nhưng âm gian và dương thế khác nhau, ông không chịu được khí âm đâu, còn tôi không chịu được khí dương, cả hai đều không được yên ổn. Chúng ta vẫn cứ mỗi người ở một góc chùa, không được lại gần nhau là được rồi”.

Bí mật sau khi chết

Ông Nhiếp ngồi xuống nền nhà, từ xa hỏi vọng sang nguyên cớ người kia phải đợi chờ thay thế.

Ma nói:

“Thượng Đế yêu quý sinh mệnh, không muốn con người tự làm hại tính mệnh mình. Những người như trung thần tiết tháo, liệt phụ giữ gìn trinh tiết thì tuy gặp tai nạn bất ngờ mà chết thì cũng giống như những người đã hết thọ mệnh chết, không có khác biệt gì, vì thế không phải chờ đợi người thay thế.

Còn những người vì tình thế khốn cùng cấp bách, người không còn con đường sống, thì Thượng Đế cũng thông cảm cho họ vì sự việc là bất đắc dĩ, cũng cho họ được chuyển sinh luân hồi. Nhưng vẫn phải tra xét xem cả cuộc đời của họ, chiểu theo thiện ác mà chịu báo ứng, do đó cũng không phải chờ đợi thay thế”.

Nếu người mà vẫn còn chút hy vọng sống, hoặc chỉ vì những phẫn nộ bực tức nhỏ mà không thể nhẫn chịu được, nông nổi treo cổ tự tử, thế thì nhất định phải chờ đợi thay thế rồi mới được chuyển sinh, lấy đó để biểu thị trừng phạt đối với hành vi của họ. Do đó khi chờ thay thế sẽ bị cầm tù, trong thời gian này sẽ phải trầm luân, phải chờ đợi dài đến cả trăm năm”.

(Ảnh minh họa: studiofmp.com)

Một niệm định tương lai

Ông Nhiếp lại hỏi: “Tại sao không dụ dỗ người đến để thay thế?”

Con ma cười đáp: “Tôi không nhẫn tâm. Con người khi treo cổ, nếu là chết vì tiết tháo nghĩa khí thì hồn sẽ từ đỉnh đầu bay lên. Chết như thế này sẽ rất nhanh. Nếu vì phẫn uất đố kỵ mà chết thì hồn sẽ từ tim giáng xuống. Chết như thế này sẽ rất chậm”.

Khi chưa đoạn khí thì các huyết mạch đều chảy ngược lên, da thịt từng tấc từng tấc cứ như là bị nứt vỡ vậy, đau đớn như dao cắt, trong người tim gan ruột dạ dày như lửa thiêu đốt, quả là không thể nào nhẫn chịu nổi. Như thế này nếu quá 10 khắc thì hình và thần mới phân ly. Nghĩ đến nỗi thống khổ như thế này, nếu thấy có người muốn treo cổ thì tôi sẽ đến ngăn cản để họ mau chóng nghĩ lại. Là vậy thì còn có ai muốn đi dụ dỗ người ta cơ chứ?”

Ông Nhiếp nghe những lời này bèn nói: “Thầy có suy nghĩ thế này thì tự nhiên sẽ nhất định được thăng Thiên”.

Ma nói: “Điều này tôi cũng không dám mong ngóng. Chỉ một lòng một dạ niệm Phật, chỉ muốn sám hối thôi”.

Một lúc sau trời đã sắp sáng rồi. Ông Nhiếp hỏi người kia mà không có hồi âm. Ông bèn quan sát kỹ thì không thấy gì nữa. Sau này ông Nhiếp mỗi lần đi viếng mộ đều đem theo đồ vào miếu cúng tế. Lúc đó luôn luôn có cơn gió xoáy vây quanh ông. Một năm sau không còn có cơn gió xoáy, ông Nhiếp nghĩ người kia vì một niệm thiện nên đã giải thoát khỏi cảnh giới của ma rồi.

Kiến Thiện
Theo secretchina.com

 

Ghi chép vô cùng chân thực trong lịch sử: Trúc Lâm Tự ở một thế giới khác

Có thể với nhiều người, một thế giới song song hay thiên đường địa ngục chỉ là việc huyễn tưởng, không thật. Tuy nhiên, có không ít trường hợp người từng tiến nhập vào không gian khác rồi trở lại được ghi chép vô cùng chân thực trong lịch sử.

Dưới đây là hai trong số những câu chuyện như thế. Nếu như bạn tin thì hãy lấy đó làm điều tham khảo, còn nếu không tin thì cũng cứ xem như một câu chuyện thần thoại là được.

Trúc Lâm Tự ở một thế giới khác

Trong lịch sử, một số người nhờ vào căn duyên đặc biệt nào đó mà có được cơ hội tiến nhập vào không gian khác, trong đó có thể kể tới tăng nhân triều Tấn. Trong cuốn “Ngọc Đường Nhàn Thoại” có ghi chép như sau:

Năm Thiên Phúc triều Tấn, viên ngoại khảo công là Triệu Thù kể lại một câu chuyện:

Gần đây có một tăng nhân từ Tương Châu đến kinh thành nói với ông ấy: “Có lần bần đạo ngồi nghỉ ở thiền viện Tương Châu cùng với một tăng nhân tên Pháp Bổn. Trong lúc chiều tà, cảnh hợp với người, tâm đồng ý thỏa. Pháp Bổn nói: “Bần đạo sống ở chùa Trúc Lâm tại núi Tây Sơn, phía trước chùa có một cây cột đá, sau này có dịp xin nhất định đến chỗ tôi làm khách một chuyến”. Sau này, vị tăng nhân ấy cứ mãi nhớ lời dặn của Pháp Bổn nên đã quyết tâm đi tìm Trúc Lâm Tự để gặp tăng nhân Pháp Bổn.

Vị tăng nhân này theo chỉ dẫn của Pháp Bổn mà tìm đến núi Tây Sơn. Khi đến chân núi Tây Sơn, trời cũng đã xế chiều, nhìn thấy gần đó có một ngôi chùa nhỏ, vị tăng nhân ấy đã bước xin ở lại qua đêm và hỏi thăm những tăng nhân bản địa đường đi đến Trúc Lâm Tự còn bao xa? Các tăng nhân bản địa nghe hỏi vậy thì tỏ vẻ nghi vấn rồi chỉ về phía xa xa, nơi có một sườn núi cheo leo hiểm trở và đáp: “Phía xa kia chính là Trúc Lâm Tự, tự cổ đến nay qua hết đời này đến đời khác, mọi người đều tương truyền rằng đó là nơi ở của các bậc Thánh nhân, nhưng bây giờ chỉ còn lại cái tên Trúc Lâm Tự chứ không còn tịnh xá nào cả”.

Sáng sớm hôm sau, vị tăng nhân khởi hành theo hướng mà các vị tăng nhân bản địa đã chỉ. Khi đến bên trong rừng trúc, ông nhìn thấy một cây cột đá, tuy nhiên ngoài cây cột đá đó ra không hề tìm thấy bất kỳ dấu tích nào khác. Nhớ lại lời Pháp Bổn nói rằng chỉ cần gõ lên cột đá là có thể nhìn thấy mình, vị tăng nhân bèn dùng gậy thiết trượng gõ nhẹ mấy cái lên cột đá.

Đột nhiên, ba bề bốn bên, gió nổi ầm ầm, mây đen vần vũ, nhất thời mọi thứ chìm trong bóng tối không còn nhìn thấy bất kể thứ gì. Mọi thứ đến và đi thật nhanh như chớp, nháy mắt một cái khung cảnh lại trở lên trong xanh yên lặng. Trước mặt vị tăng nhân là một cảnh tượng hoàn toàn mới lạ: lâu đài nguy nga tráng lệ san sát kề nhau, còn bản thân vị tăng nhân lại đang đứng trước mặt một ngôi chùa nơi cửa núi.

Một lúc sau, Pháp Bổn từ phía trong chùa đi ra, hai người gặp nhau vô cùng vui mừng, tiếp đó cùng nhau ôn lại chuyện cũ khi còn ở Tương Châu. Xong xuôi, Pháp Bổn dẫn vị tăng nhân đi vào mật điện thăm viếng lão tiền bối của Pháp Bổn.

Lão tiền bối hỏi Pháp Bổn sao lại dẫn người này tới đây? Pháp Bổn đáp do trước đây có duyên gặp mặt ở Tương Châu nên đã mời vị ấy đến. Lão tiền bối nghe vậy liền bảo Pháp Bổn dẫn vị tăng nhân đi ăn cơm rồi rời đi, ở đây không phải nơi dành cho vị tăng nhân ấy.

Sau khi dùng cơm, Pháp Bổn tiễn vị tăng nhân ra nơi cửa núi, hai người chia tay. Pháp Bổn vừa dứt lời tạm biệt thì vị tăng nhân liền thấy trời đất quay cuồng, bỗng chốc tất cả cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Vị tăng nhân đột nhiên thấy mình đang đứng bên cạnh cột đá, lâu đài, chùa chiền bỗng chốc không còn thấy đâu cả.

(Ảnh minh họa: epochtimes.sg)

Bồng Cầu vô tình lạc vào Tiên Nữ Cung

Trong cuốn “Tây Dương Tạp Trở” cũng có ghi chép một câu chuyện tương đồng.

Phía tây Bối Đồi, nay thuộc vùng Tân Châu, Sơn Đông, có một ngọn núi tên Ngọc Nữ Sơn. Tương tuyền những năm đầu Tây Tấn, ở Bắc Hải quốc có một người tên Bổng Cầu, tự là Bá Kiên, một hôm vào núi kiếm củi ngửi thấy mùi thơm khác lạ liền theo hướng gió mà tìm. Khi vào tới trong núi Ngọc Nữ, đột nhiên thấy cảnh vật mở ra trong xanh khác lạ, trước mặt là cung điện, lầu gác nguy nga to lớn.

Bổng Cầu bước vào trong cửa trộm nhìn, thấy 5 cây đại thụ bằng ngọc, bước thêm mấy bước vào trong thì nhìn thấy 4 vị nữ nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt thế đang ngồi đánh cờ. Nhìn thấy Bổng Cầu, tất cả đều giật mình kinh ngạc hỏi: “Bổng tiên sinh, sao tiên sinh lại vào được đây?”. Bổng Cầu đáp: “Tại hạ theo hương thơm mà tìm tới”.

Nghe Bổng Cầu đáp vậy, cả 4 vị nữ nhân kia đều không nói gì nữa mà tiếp tục chơi cờ, lúc sau một nữ nhân trẻ lên lầu gảy đàn, mấy nữ nhân ở dưới gọi: “Vô Huy, sao cô lại lên lầu một mình vậy?”. Bổng Cầu một mình đứng dưới gốc cây ngọc đại thụ, vừa xấu hổ vừa thấy nhàm chán, bụng lại đói nên dùng tay với lấy chiếc lá uống mấy giọt nước trên đó.

Bổng Cầu vừa uống mấy giọt nước trên lá xong thì có một tiên nữ cưỡi hạc bay đến, giận dữ nói: “Ngọc Hoa, tại sao chỗ ở của mọi người lại có tục nhân tới? Vương Mẫu Nương Nương phái Vương Phương Bình đi tuần tra Tiên cung chuẩn bị tới đây”. Bổng Cầu nghe vậy liền sợ hãi lui ra khỏi cổng, chớp mắt quay lại nhìn, mọi thứ liền biến mất chẳng thấy đâu. Về đến nhà hỏi thăm đã là năm Kiến Bình, nghĩa là 60 năm sau đó, nhà ở năm xưa nay cũng chẳng còn, trước mắt chỉ thấy mọi thứ tiêu điều, nhà hoang tường phế.

Theo soundofhope.org

Minh Vũ biên dịch 

 

Đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử

Bà là đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử trong lịch sử các triều đại Trung Quốc, được gọi là bà tổ tướng thuật. Thuật xem tướng của bà sánh ngang với Viên Thiên Cang.

Bà đã từng tiên tri triều đại nhà Tần diệt vong, Lưu Bang trở thành thiên tử, một cô gái thường dân sẽ sinh con rồng. Bà còn tiên tri tể tướng địa vị cao tột bậc trong những bề tôi sẽ chết đói, một sủng thần giàu có tài sản sánh với cả quốc gia sẽ không còn một xu. Các tiên tri của bà không điều nào không linh nghiệm.

Sinh ra tay nắm ngọc kinh động Tần Thủy Hoàng

Năm 221 TCN, Tần Vương Doanh Chính kết thúc thời đại Chiến Quốc, Thủy Hoàng Đế đại khánh thiên hạ, ra chiếu lệnh cho tất cả các địa phương thu thập những chuyện Thần Tiên, kỳ lạ, cát tường làm báo cáo trình lên triều đình.

Một ngày, có một viên quan báo cáo vợ của Hứa Vọng, huyện lệnh huyện Ôn Thành tỉnh Hà Nam là Triệu thị sinh được một bé gái. Khi đó trong căn phòng ánh hào quang rực rỡ, bé gái ra đời với một viên ngọc đẹp nắm trong tay. Trên viên ngọc thấp thoáng đồ hình bát quái. Bé gái này sinh được 100 ngày đã biết nói. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe tin cho rằng đó là điềm lành, lệnh ban thưởng 100 dật vàng (tức 2.000 lạng vàng) để gia đình nuôi dưỡng tốt bé gái.

Được hoàng thượng ban thưởng, Hứa Vọng đặt tên con con là Mạc Phụ, nghĩa là chớ phụ long ân của Thánh thượng.

Đắc được bí kíp của Hoàng Thạch Công

Tương truyền khi bé Mạc Phụ lên 4, cha bé là Hứa Vọng có mời một thầy đồ già đến dạy bé học chữ. Mạc Phụ xem qua liền nhớ ngay, chưa đến nửa năm đã nhận biết được 4.000 chữ. Bé Mạc Phụ thường lấy viên ngọc ngồi ngây người ra xem hình bát quái trên đó. Thầy đồ già phát hiện ra bé gái nhỏ tuổi này lại thông hiểu ý nghĩa chân thực của bát quái, ngay cả những điều ông không hiểu thì bé cũng hiểu được, nên cho rằng bé chính là Thiên Thần hạ phàm, đề nghị cho bé đi tìm Hoàng Thạch Công để học.

Hứa Vọng dắt con gái đến Dĩnh Châu tìm Hoàng Thạch Công. Không ngờ Hoàng Thạch Công đi vân du, không biết tông tích. Hai cha con đành quay trở về Ôn Thành.

Bức tranh Hoàng Thạch Công tại Bảo tàng Nghệ thuật Boston. (Ảnh: epochtimes.com)

Một hôm Mạc Phụ chơi đùa ngoài cổng thì có một cụ già tóc bạc dáng siêu thoát đi đến. Cụ già nói với bé rằng: “Ta khô miệng rát lưỡi, con có thể cho ta hớp nước uống được không?”

Mạc Phụ nói: “Xin cụ đợi một lát con đem trà ra cho cụ”.

Khi bé bưng bát nước trà ra thì không thấy cụ già đâu, chỉ thấy trên bệ tượng sư tử đá phía trước có một quyển sách lụa. Mở sách ra xem thấy có mấy chữ lớn “Tâm khí bí chỉ”, bên cạnh có mấy hàng chữ nhỏ: “Đạo Trời thầm kín, Mạc Phụ là ai? Là người xem tướng, có huệ nhãn. Quần hùng nổi dậy, thiên hạ loạn lạc. Cẩn trọng xem tướng, trợ giúp quân vương và người hiền tài”.

Mạc Phụ liền giở mấy trang, toàn là những bí kíp thuật xem tướng. Bé biết cụ già này chính là Hoàng Thạch Công, thế là quỳ gối xuống đất miệng niệm sư phụ bái vọng phương xa.

Mạc Phụ quỳ gối xuống đất miệng niệm sư phụ bái vọng phương xa. (Ảnh: womenbooks.com)

Sau khi đắc được “Tâm khí bí chỉ”, Mạc Phụ chuyên tâm nghiên cứu, rất nhanh chóng cô bé đã nắm vững, đồng thời có thể lý giải được quy luật của các sự việc. Cô bé lại kết hợp thuật xem tướng với âm dương bát quái, đã hình thành thuật bát quái xem tướng mặt và bát quái xem tướng tay độc đáo của riêng mình.

Biết Thiên cơ, cáo bệnh từ chối xem tướng mặt cho hoàng thượng

Sau này Mạc Phụ xem tướng cho người ta, không điều gì không ứng nghiệm, danh tiếng của nàng đã truyền rộng ra khắp nơi. Sau này Tần Thủy Hoàng sai người đến mời Mạc Phụ xem tướng mặt cho mình, Mạc Phụ xưng bệnh không đi.

Cha cô hỏi: “Hoàng thượng triệu kiến tại sao không đi?”

Mạc Phụ nói: “Thiên hạ sắp đại loạn, con đi thì có ích gì?”

Hứa Vọng thất kinh nói: “Mới tí tuổi đầu mà con dám nói những lời đại nghịch vô đạo thế này sao”.

Mạc Phụ chỉ cười không trả lời. Hứa Vọng sợ cô bé không giữ mồm giữ miệng gây ra đại họa nên không cho phép cô xem tướng cho người ta nữa, đồng thời đổi tên cô từ Mạc Phụ thành Hứa Phụ. Quả nhiên sau đó nước Tần bị diệt vong.

Tiên đoán Lưu Bang sẽ xưng thiên tử, Bạc sơ sẽ là long mẫu (mẹ vua)

Cuối thời Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ khởi sự, thiên hạ đại loạn. Lưu Bang dẫn quân tấn công Hàm Dương (kinh đô nhà Tần), trên đường đi qua Ôn Thành. Hứa Phụ đứng trên tường thành trông thấy Lưu Bang, thấy ông khí độ phi phàm liền nói: “Người này sau này sẽ thành thiên tử”. Cô kiến nghị cha đầu quân Lưu Bang. Thế là Hứa Vọng quy thuận Lưu Bang.

Sau này Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, thống nhất thiên hạ lập nên nhà Hán. Lưu Bang phong Hứa Phụ khi đó mới 19 tuổi làm Ô Thư Đình Hầu.

Ngụy Báo vốn là quý tộc nước Ngụy thời Chiến Quốc, Bạc Cơ là thiếp của Ngụy Báo. Một lần mẹ Bạc Cơ mời Hứa Phụ xem tướng mặt cho Bạc Cơ. Hứa Phụ ngắm nghìn Bạc Cơ thấy tướng mặt tôn quý, có khí chất đế vương bèn tiên đoán: “Bạc cơ sẽ là long mẫu (mẹ vua)”.

Ngụy Báo nghe vậy vô cùng mừng rỡ, trong lòng nghĩ sau này mình sẽ có con trai làm hoàng đế, đó chẳng phải ta chính là cha hoàng đế đó sao, cũng có mệnh thiên tử ngồi cai quản thiên hạ đó sao? Ngụy Báo vốn đầu quân Lưu Bang liền quyết tâm phản bội Lưu Bang, dẫn theo Bạc Cơ tự lập làm vương. Ngụy Báo còn sai người liên lạc với Hạng Vũ. Kết quả rất nhanh chóng, Ngụy Báo đã bị Lưu Bang đánh bại.

Ngụy Báo bị giết, Bạc Cơ bị Hán vương bắt và chiêu nạp vào hậu cung. Vào cung hơn một năm Bạc Cơ cũng không gặp Lưu Bang. Sau này Lưu Bang ngẫu nhiên nghe người ta nói về Bạc Cơ, cảm thấy cô rất đáng thương, bèn triệu kiến Bạc Cơ một lần. Kết quả Bạc Cơ sinh hạ con trai là Lưu Hằng. Sau này Lưu Hằng quả nhiên trở thành Hoàng Đế, tức Hán Văn Đế. Bạc Cơ tự nhiên tôn quý trở thành long mẫu, trở thành thái hậu.

Chân dung Hán Văn Đế. (Ảnh: epochtimes.com)

Tiên tri tể tướng địa vị hiển quý tột bậc sẽ bị chết đói

Thời kỳ Hán Cao Tổ và Hán Văn Đế, Hứa Phụ ở trong triều đình xem tướng cho các quan lại.

“Sử ký” có ghi chép rằng, Chu Á Phu là con trai thứ của Giáng Hầu Chu Bột – danh tướng khai quốc triều Hán. Một lần Văn Đế mời Hứa Phụ xem tướng cho Chu Á Phu. Hứa Phụ nói: “3 năm sau ngài được phong hầu, phong hầu 8 năm sẽ là thừa tướng, nhưng sau 9 năm tiếp nữa sẽ bị chết đói”.

Chu Á Phu không cho là vậy, một mặt ông cũng không phải con trưởng, tước vị của phụ thân không thể nào đến lượt ông, hơn nữa ông lúc đó mới là một quận thú nhỏ bé, chức thừa tướng đối với ông quả là cao vòi vọi. Ông nói với Hứa Phụ rằng: “Anh trai ta đã kế vị Hầu Tướng, làm sao ta có thể được phong hầu? Hơn nữa nếu quả đúng như cô nói, nếu ta hiển đạt làm thừa tướng thì sao có thể chết đói được?”

Hứa Phụ chỉ vào miệng của Chu Á Phu và nói: “Ngài có đường vân dọc chạy vào miệng, đây là dấu hiệu của chết đói”. Chu Á Phu cho rằng đó là lời nói vô căn cứ, chỉ cười cho qua.

Ba năm sau anh trai của Chu Á Phu phạm tội, bị tước bỏ tước vị, Chu Á Phu quả nhiên được kế thừa tước vị Hầu Tước. Tám năm sau, Chu Á Phu bình định 7 nước phản loạn, được làm thừa tướng.

Sau này con trai Chu Á Phu bí mật mua 500 bộ khiên giáp chuẩn bị làm đồ tùy táng cho Chu Á Phu khi ông qua đời. Việc này bị một người nô bộc tố cáo, bởi vì quan phủ cấm cá nhân mua trang bị vũ khí, tự ý mua sẽ bị kết tội mưu phản.

Cảnh Đế sai người điều tra. Đình úy (tương đương với Chánh án tòa án tối cao ngày nay) hỏi Chu Á Phu: “Tại sao ngài mưu phản?”.

Chu Á Phu đáp: “Đồ con trai tôi mua là vật tùy táng, sao lại là mưu phản được?”.

Đình úy nói: “Ngài không mưu phản trên mặt đất thì cũng mưu phản dưới lòng đất”.

Chu Á Phu bị tống giam hỏi tội. Khi bị bắt ông muốn tự sát, bị vợ ông ngăn lại. Sau khi vào trong ngục Chu Á Phu không cam lòng chịu nhục đã tuyệt thực để bày tỏ chí mình, sau 5 ngày thì nôn ra máu mà chết, hoàn toàn ứng nghiệm với lời tiên tri “chết đói” của Hứa Phụ. Lúc đó Chu Á Phu làm thừa tướng cũng vừa vặn 9 năm.

Tranh vẽ chân dung Chu Á Phu. (Ảnh: epochtimes.com)

Tiên tri “Thần tài” giàu sánh ngang quốc gia sẽ không có một xu

Tương truyền Văn Đế đã từng mời Hứa Phụ xem tướng cho sủng thần Đặng Thông. Hứa Phụ nói với Văn Đế rằng: “Ông ấy quả là có tướng mặt phú quý nhưng sẽ không còn một xu mà chết, hơn nữa còn thiếu nợ rất nhiều tiền. Trước khi chết thì ông ấy có quan vận hanh thông, được phong thưởng rất nhiều, làm quan đến chức đại phu”.

Hán Văn Đế cười lớn: “Cả giang san là của trẫm, có trẫm bảo hộ thì ông ấy làm sao thiếu nợ tiền được?”

Hán Văn Đế thưởng cho Đặng Thông một quả núi có quặng đồng để ông ta tự khai thác, tự đúc tiền. Đặng Thông rất mau chóng trở thành người giàu có nhất đương thời, được dân gian gọi là Thần tài, giàu có sánh ngang với quốc gia. Nhưng sau khi Hán Cảnh Đế kế vị đã lấy lý do “Khai thác quặng trái phép, lạm đúc tiền” trị tội Đặng Thông. Toàn bộ tài sản của Đặng Thông bị tịch thu, hơn nữa ông ta còn thiếu nợ quan phủ rất nhiều tiền. Đặng Thông không còn một xu đành phải dựa vào công chúa trưởng cung cấp ăn mặc, sau đó chết ở nhà trọ, đã hoàn toàn ứng nghiệm với lời tiên tri của Hứa Phụ.

Khi Hứa Phụ 50 tuổi, bà xin hoàng đế cho từ quan rồi rời khỏi kinh thành quy ẩn, lấy việc giúp chồng và giáo dục con làm niềm vui, đồng thời chuyên tâm nghiên cứu thuận xem tướng cho đến khi qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

***

Trong lịch sử truyền thừa thuật xem tướng cổ đại thì Hứa Phụ là một nhân vật, là cột mốc lịch sử. Hiện nay còn lưu truyền trên thế gian như thuật xem vận mệnh cát hung quý tiện dựa vào đặc trưng dung mạo của ngũ quan, tứ chi, chân tay v.v… đều có nguồn gốc từ Hứa Phụ.

Theo sử sách ghi chép bà có trước tác các sách như “Đức khí ca”, “Ngũ quan tạp luận”, “Thính thanh tướng hành”, “Hứa phụ tướng nhĩ pháp” …, xứng đáng là bà tổ của tướng thuật. Người đời sau tôn xưng Hứa Phụ và Viên Thiên Cang hợp nhất lại gọi, và tướng thuật cũng được gọi là “Viên Hứa chi thuật”.

Tài liệu tham khảo:

  • Nghiên cứu sách xem tướng bản chép tay Đôn Hoàng
  • Tác giả và nguồn chảy sách “Tướng thư” của Hứa Phụ
  • Sở Hán xuân thu
  • Sử ký – Ngoại thích thế gia
  • Sử ký – Giáng Hầu Chu Bột thế gia
  • Sử ký sách ẩn
  • Hoài Khánh phủ chí.

Theo Tần Thuận Thiên, Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Kiến Thiện biên dịch

 

 

Hướng dẫn cách cúng vía Thần Tài chuẩn nhất để cả năm tiền bạc sung túc

Xung quanh các nghi lễ thờ cúng Thần Tài, có các quan niệm khác nhau nhưng dưới đây là cách cúng được lưu truyền phổ biến nhất.

Hiện chưa có tài liệu nào chứng minh việc cúng lễ, hay mua vàng ngày Thần Tài (mùng 10 Tết) sẽ đem lại may mắn và cả năm được sung túc. Đây chỉ là quan niệm dân gian và được truyền miệng cho nhau.

Hướng dẫn cách cúng vía Thần Tài chuẩn nhất để cả năm tiền bạc sung túc - Ảnh 1

Vào ngày mùng 10 Tết, người dân thường chuẩn bị mâm cỗ cúng Vía Thần tài.

Tuy vậy, việc thờ cúng cũng cần phải tuân thủ theo đúng quy trình để việc cầu khấn được linh thiêng hơn.

Lau dọn bàn thờ Thần Tài

Hàng tháng người kinh doanh, buôn bán nên lau bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa vào ngày cuối tháng. Nước lau rửa bao sái ban Thần Tài là nước ngũ vị hương đun lên từ 5 loại lá hương liệu gồm hồi khô, quế khô, hương nhu, lá sả, lá mùi ( hoặc lá bưởi tùy mùa). Không nên lau rửa bàn thờ bằng rượu gừng nếu bàn thờ bằng gỗ sẽ làm hỏng ban thờ, tắm tượng sứ rượu gừng thì không sao.

Tuy nhiên cần nhớ 1 năm 12 tháng ta chỉ tắm cho tượng 5 lần/1 năm và tắm tượng vào các ngày 10 hàng tháng. Khăn lau bàn thờ riêng,khăn tắm tượng Thần Tài – Thổ Địa riêng, những chiếc khăn này tuyệt đối không được cùng dùng vào việc khác.

Tránh để các con vật chó, mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ Thần Tài.

Lễ vật cúng Vía Thần tài

Bàn thờ Thần Tài (đi kèm với Ông Địa) là một chiếc khám nhỏ, sơn son thếp vàng. Trên bàn thờ nhất định phải có tượng Thần Tài, Ông Địa bằng sứ để thờ. Ngoài ra còn cần hũ gạo, muối, nước; lọ hoa; bát nhang; đĩa bày trái cây và khay 5 chén nước.

Lễ vật thường mua: 1 bình hoa, 1 con tôm, 1 con cá quả nướng, 1 con cua, 1 miếng heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 đĩa ngũ quả, chum rượu để cúng lấy vía Thần Tài cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt. Dân gian cũng truyền rằng, Thần Tài rất thích món heo quay, chuối chín vàng, bánh bao nhân thịt trứng.

Hướng dẫn cách cúng vía Thần Tài chuẩn nhất để cả năm tiền bạc sung túc - Ảnh 2

Tượng thần Tài cần chọn có mặt cười rạng rỡ, không nứt vỡ.

Riêng hoa cúng Thần Tài, không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo không ăn được. Nên cúng Thần Tài bằng quả tươi, ngon. Người ta thường dùng táo, lê, chuối, cam, quýt để cúng.

Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc Thần Tài, cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm.

Ngoài ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, mọi người vẫn chọn mùng 10 âm lịch hàng tháng để cúng Thần tài, cầu xin cho may mắn về tài lộc trong tháng đó.

Tôn nhang bát hương thờ Thần Tài – Thổ Địa và thỉnh Thần Tài, Thổ Địa

Khi thỉnh tượng Thần Tài, Thổ Địa ngoài cửa hàng về cần gói bọc trong giấy đỏ, lụa vàng hoặc trong hộp sạch sẽ, mang vào chùa nhờ các Sư trong chùa “Chú nguyện nhập Thần” và nhờ các Sư chọn cho ngày tốt đem về nhà để an vị Thần Tài, an vị Thổ Địa.

Nếu gia đình có điều kiện mời được Sư tăng hoặc Pháp Sư tôn nhang bát hương và “Chú Nguyện nhập Thần” – “Thỉnh Thần nhập tượng” tại gia thì càng tốt.

Khi bát hương và tượng mang từ chùa về nhà dùng nước nước ngũ vị hương đun lên từ 5 loại lá như trên tắm tượng và đặt lên bàn thờ, mua các đồ cúng về cúng khấn, lần sau cúng vái bình thường. Ai muốn thờ Thần Tài Thổ Địa đều phải thực hiện như trên Thần Tài, Thổ Địa mới có linh khí.

Khi thỉnh Thần Tài, Thổ Địa cũng có Thần Tài, Thổ Địa hợp với gia chủ, cũng có Thần Tài, Thổ Địa không hợp với gia chủ, chọn tượng Thần Tài, Thổ Địa mặt tươi cười, mặt sáng sủa, mắt nhìn thẳng hoặc nhìn lên không nhìn xuống dưới. Tượng không bị nứt, vỡ, nhìn tượng toát lên vẻ phú quý.

Việc cầu xin tài lộc được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lòng thành của gia chủ, phước đức và số vận của gia chủ. Thần Tài, Thổ Địa không thể cho hay biếu người khác, phải tự gia chủ thỉnh về.

Bài trí ban thờ Thần Tài

Đặt bàn thờ Thần Tài Thổ Địa: Bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa đặt dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính hoặc gần cửa chính đều được.

Bàn thờ là một chiếc khảm nhỏ sơn son thếp vàng, bên trong khảm là bài vị Thần Tài. Trước bài vị là bát hương kê trên một khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu.

Trong cùng bàn thờ, dán trên vách là một tấm bài vị Thần Tài như đã nói ở phần trên. Hai bên, bên trái (từ ngoài nhìn vào) là ông Thần Tài, bên phải là ông Địa . Ở giữa hai ông là một hũ tiền xu bằng đồng, một hũ gạo, một hũ muối. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay.

Giữa bàn thờ là một bát hương, để tránh động bát hương khi lau chùi bàn thờ, các bạn nên dùng keo 502 dán dính bát hương xuống bàn thờ. Khi đang làm ăn tốt mà xê dịch bát hương gọi là bị động bát hương, mọi chuyện trở nên trục trặc ngay sau đó.

Theo nguyên lý ”Đông Bình – Tây Quả”, các bạn đặt lọ hoa bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái (nhìn từ ngoài vào). Thường nên cắm hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Trái cây nên sắp ngũ quả (5 loại trái cây) nếu không cũng nên có 3 loại quả cho màu sắc tươi tắn.

Thường ở ngoài nơi bán đồ thờ cúng, người ta có một cái khay xếp 5 chén nước hình vòng cung ta nên bày như vậy.

Ý niệm rất quan trọng trong tâm linh. Bàn thờ nào nước cũng đều phải bài trí theo thế Minh đường tụ thủy. Trên mặt đất Tam cước thiềm thừ (tức cóc vàng ba chân) để bên trái (từ ngoài nhìn vào), miệng ngậm tiền chầu mặt vào bát hương.

Tỳ hưu còn gọi là Kỳ Hưu để bên phải, mặt nhìn ra cửa chính hoặc cửa phòng hút tài khí từ đường vào, Tỳ Hưu có thể để trên mặt đất, có thể để cùng trên ban thờ đều được. Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước (cái này làm Minh Đường Tụ Thủy – Một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi, bên trong thả 8 đồng càn khôn tiền xu đồng ngoài tròn có xuyên lỗ vuông).

Tuy nhiên chúng ta nhớ cân bằng yếu tố Thủy và Hỏa trên bàn thờ – bát hương – đèn – nến biểu trưng cho tính hỏa nên nếu bát hương nhỏ ta làm bát nước nhỏ, bát hương lớn ta mới đặt âu nước hay bát nước lớn nhưng vẫn chỉ được có đường kính bằng đường kính bát hương.

Trên nóc bàn thờ Thần Tài, người ta thường đặt tượng của Di Lặc Phật Vương – Tà Thần tài Di Lặc (tuy nhiên cách bài trí này chủ áp dụng cho trang thờ Nhất vị Thần Tài hoặc trang thờ Nhị vị Thần Tài, với những trang thờ Tam Tài thì tuyệt đối không làm như vậy vì kị Tứ Thần). Khi thờ Tam Tài có thể dán các câu chú Phạn tự để tăng thêm phần bảo vệ cho gia chủ tránh khỏi tai ách và hướng tới Thiện Tài.

Thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6h – 7h và chiều tối từ 6h – 7 giờ, mỗi lần đốt 5 cây nhang. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa và chưng thờ nải chuối chín vàng có hương thơm.

Minh Minh (T/h

 

 

Mê tín là gì – Khoa học chẳng phải cũng chính là mê tín?

 

Đọc nhiều

Mặc tin đồn hẹn hò ‘bủa vây’, Bích Phương diện đồ gợi cảm dự...

Bích Phương vô cùng quyến rũ trong tiệc sinh nhật của "soái ca" Đăng Khoa. Lẻ bóng “lâu năm”, dường như các fan hâm mộ...

Rác thải của con người đã ô nhiễm đến nơi tận cùng của Trái...

Một nhà thám hiểm người Mỹ đã lái tàu ngầm xuống vùng biển sâu nhất dưới đáy đại dương. Bên cạnh những khám phá...

Em chỉ muốn cùng anh một lần!

Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi “đối tượng” là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng...

PGS.TS Bùi Hiền “trình làng” bộ câu đối Tết bằng ngôn ngữ “Tiếw Việt”

Những câu đối bình thường ai cũng biết đã được PGS.TS Bùi Hiền viết lại theo bảng chữ cái do ông sáng tạo từng...