Nhẫn đi cuộc sống mới bình yên

Tranh cãi nhau chi, tự chuốc phiền
Bình tâm an lạc, vui vẻ sống
Thế sự cuộc đời…hãy thản nhiên.

Nhẫn đi, sẽ thấy được bình an
Ai thời tranh đoạt, ta chẳng màng
Ganh nhau được gì, trong lời nói
Nóng giận sân nhau…cảnh tương tàn.

Nhẫn đi, sẽ thấy được bình an. Ai thời tranh đoạt, ta chẳng màng. (Ảnh: pinterest.com)